Schwarzgranbahn - Čiernohronská železnica

 

Streckenabschnitt: Hronec zlieváreň - Svätý Ján

 

  strecke Streckenabschnitt: Chvatimech sever - Hronec zlieváreň
0,2 km Bahnhof Hronec zlieváreň
  strecke Strecke
0,6 km Haltepunkt Hronec obec
  strecke Strecke
0,7 km Brücke Osrblianka
0,7 km Bahnübergang Nálepkov
  strecke Strecke
1,3 km e abzweig hinten links Abzweig Selecká nach Prostredna (11,6 km)
1,4 km Brücke Čierny Hron
  strecke Strecke
2,8 km e abzweig hinten links Abzweig Kamensita Dolina nach Sihla (23,5 km)
2,9 km Haltestelle Svätý Ján
  strecke Streckenabschnitt: Svätý Ján - Šánske

 

 (c) Schmalspurbahn-Freunde.de    (c) Schmalspurbahn-Freunde.de
Hronec - Sväty Ján - bei km 0,5 - Blick in Richtung Sväty Ján
  Hronec - Sväty Ján - bei km 0,5 - Blick in Richtung Hronec
     
(c) Schmalspurbahn-Freunde.de   (c) Schmalspurbahn-Freunde.de
Hronec - Sväty Ján - bei km 0,8 - Bahnübergang Nálepkov - Blick in Richtung Sväty Ján   Hronec - Sväty Ján - bei km 0,9 - Bahnübergang Nálepkov - Blick in Richtung Hronec
     
(c) Schmalspurbahn-Freunde.de   (c) Schmalspurbahn-Freunde.de
Hronec - Sväty Ján - bei km 0,9 - Blick in Richtung Sväty Ján   Hronec - Sväty Ján - bei km 1,1 - Blick in Richtung Hronec
     
(c) Schmalspurbahn-Freunde.de   (c) Schmalspurbahn-Freunde.de
Hronec - Sväty Ján - bei km 1,1 - Blick in Richtung Sväty Ján   Hronec - Sväty Ján - bei km 1,3 - ehemaliger Abzweig Selecká nach Prostredna - Blick in Richtung Sväty Ján
     
(c) Schmalspurbahn-Freunde.de   (c) Schmalspurbahn-Freunde.de
Hronec - Sväty Ján - bei km 1,5 - Blick in Richtung Sväty Ján   Hronec - Sväty Ján - bei km 1,7 - Blick in Richtung Hronec
     
(c) Schmalspurbahn-Freunde.de   (c) Schmalspurbahn-Freunde.de
Hronec - Sväty Ján - bei km 1,7 - Blick in Richtung Sväty Ján   Hronec - Sväty Ján - bei km 1,8 - Blick in Richtung Hronec
     
(c) Schmalspurbahn-Freunde.de   (c) Schmalspurbahn-Freunde.de
Hronec - Sväty Ján - bei km 2,0 - Blick in Richtung Sväty Ján   Hronec - Sväty Ján - bei km 2,2 - Blick in Richtung Hronec
     
(c) Schmalspurbahn-Freunde.de   (c) Schmalspurbahn-Freunde.de
Hronec - Sväty Ján - bei km 2,2 - Blick in Richtung Sväty Ján   Hronec - Sväty Ján - bei km 2,3 - Blick in Richtung Hronec
     
(c) Schmalspurbahn-Freunde.de    
Hronec - Sväty Ján - bei km 2,5 - Blick in Richtung Sväty Ján